Στις 27 Απριλίου 2015, το Καθολικοσάτο της Κιλικίας κατέθεσε αγωγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας, απαιτώντας την επιστροφή της ιστορικής έδρας του στο Σις.

Η νομική ομάδα, η οποία αποτελείται από τούρκους δικηγόρους και ειδικούς για το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ετοίμασε ένα φάκελο με περισσότερο από εκατό σελίδες, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του ακινήτου.
Τα έγγραφα εξηγούν τον ιστορικό ρόλο που διαδραματίζε το Καθολικοσάτο της Κιλικίας για τους Αρμένιους που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποδεικνύαν με αδιάσειστα στοιχεία τη βίαιη εκδίωξη του Καθολικού Σαχάκ II και την κατάσχεση της περιουσίας του Καθολικοσάτου.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το κοινό είχε ενημερωθεί για την πρόοδο της δίκης, μέσω δηλώσεων από το Τμήμα Επικοινωνίας του Καθολικοσάτου της Κιλικίας και συνεντεύξεων από την Αυτού Αγιότητα Αράμ Ι.

Στις 11 Μαΐου 2016 το Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο ενημέρωσε τον δικηγόρο που είχε ζητήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας να αποφανθεί επί του παραδεκτού της υπόθεσης.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αμφισβήτησε (καθώς δεν παρουσίασε τίποτα) και ότι το Καθολικοσάτο είχε δεκαπέντε ημέρες ώστε να απαντήσει στην απόφαση.
Η ομάδα απάντησε επαναλαμβάνοντας το αρχικό της αίτημα. Το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα το αποδεχθεί ή θα το απορρίψει.