Κυριακή 11 Οκτωβρίου στoν Λευκό Πύργο, απο τις 15:00 – 18:00.